• בימים ההם • כינוס השלוחים העולמי

    שבועיים לפני תחילת כינוס השלוחים העולמי, אנו מגישים צרור תמונות מהכינוסים בתחילת שנות הנונ"ים. בתמונות נראים המושבים השונים, בהשתתפות השלוחים ורבני חב"ד, ובראשם המרא דאתרא הרב יהודה קלמן מארלאו ע"ה • לתמונות

i
קופת בחורים
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
יא ניסן