• בימים ההם: רחוב קיגנסטון בשנות הלמ"ד

    כך נראה הרחוב המרכזי בשכונת המלך קראון הייטס, רחוב קינגסטון, בתמונה שצולמה בשנות הלמ"ד. בתמונה נראה חלק הרחוב בין פרזדינט לאיסטערן פארקוויי, לכיוון בנין המשרדים שמעל בית חיינו – 770.

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
יא ניסן